Hiển thị tất cả 8 kết quả

Giá để tài liệu

Giá kệ lưu trữ di động

12.000.000 

Giá để tài liệu

kệ sắt v lỗ để tài liệu

560.000 

Hộp đựng hồ sơ lưu trữ

Hộp đựng tài liệu – Loại Free Acid

75.000 

Hộp đựng hồ sơ lưu trữ

Hộp đựng tài liệu – Loại sơn

26.000 

Hộp đựng hồ sơ lưu trữ

Hộp đựng tài liệu – loại hoa văn

25.000 

Hộp đựng hồ sơ lưu trữ

Hộp đựng tài liệu – Loại mộc

24.000 

Cặp, bìa hồ sơ lưu trữ

Cặp 3 dây lưu trữ hồ sơ

9.000 

Cặp, bìa hồ sơ lưu trữ

Bìa hồ sơ lưu trữ – Loại 3 tai

2.700