Dịch vụ tiêu hủy

Là loại hình dịch vụ mà Đức Thịnh Phát Jsc cung cấp tới khách hàng của mình các giải pháp, phương thức tiêu hủy các loại hàng hóa bị lỗi hoặc hết hạn sử dụng, các hồ sơ tài liệu hết giá trị, rác thải điện tử, …. Chúng tôi sử dụng công nghệ cắt xén nhỏ, nghiền nát hoặc xử lý bằng hóa chất trong điều kiện cho phép theo quy định của pháp luật Việt Nam